รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
Rating
Organizations : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560

Data source cannot be displayed.
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนตุลาคม 2560
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3cc744de-77cc-4ee1-8e3b-7f94b391dde4
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายของภาครัฐ งบประมาณ
Visibility Public
Dataset create date November 23, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณรัตนาภรณ์ อัศวนุภาพ/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (026126060)
Contact Email niti-bas@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เพื่อแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณด้านการศึกษา
Last update dataset : May 15, 2024  
pdf xlsx csv
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : May 12, 2024  
csv pdf xlsx
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี
Last update dataset : May 12, 2024  
xls