ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมที่ดิน

ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการออกใบอนุญาตจัดสรรและการจดทะเบียนอาคารชุด
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b665222a-5efb-4488-b8dc-67b72446b5ad
วันที่สร้างชุดข้อมูล 4 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ เศรษฐกิจ
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
อีเมลผู้ติดต่อ opendata.dol@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 27 เมษายน 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
สถิติการจดทะเบียนรถใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 6 พฤษภาคม 2564  
xlsx
สถิติปริมาณข้อมูลเอกสารสิทธิ ทั่วประเทศ 5ปี ย้อนหลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2564  
xlsx
จำนวนใบอนุญาตขับรถ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ จำแนกตามประเภทใบอนุญาต ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มีนาคม 2564  
xlsx html