ขนาดตัวอักษร |    
ดัชนีอุตสาหกรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนีอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1.ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม 2.ดัชนีการส่งสินค้า 3.ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 4.ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 5.ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม 6.ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม และ 7.อัตราการใช้กำลังการผลิต

Data source cannot be displayed.
ดัชนีอุตสาหกรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล f4e7016b-e9d7-4f8a-b712-be69374b1001
วันที่สร้างชุดข้อมูล 31 มกราคม 2560
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ป้ายกำกับ (Excel 2003) ดัชนีอุตสาหกรรม
ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ oieit@oie.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายเดือน
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2563
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License