ขนาดตัวอักษร |    
http://www.duthong.go.th/index.php
คะแนนความนิยม
องค์กร : องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
facebook   twiter

หน้าหลักเวปไซต์

ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล af319c70-f6c0-49a8-855d-5ed8ab4f3b21
วันที่สร้างชุดข้อมูล 22 กรกฎาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดยโสธร
ชื่อผู้ติดต่อ นางสาวดวงสุรีย์ ศรีวะวงศ์
อีเมลผู้ติดต่อ dutung.yasothong@gmail.com
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License