รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
facebook   twiter

รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์

Data source cannot be displayed.
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 02a7fcca-aac5-4bf3-8e10-f11aa72dbd4f
คำสำคัญ NCSA National Cyber Security Agency การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประเภทหน่วยงานที่ถูกโจมตี ภัยคุกคามทางไซเบอร์ รูปแบบภัยคุกคาม สกมช. สถิติการปฏิบัติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หน่วยงาน แยกตามภารกิจ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 16 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 16 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
อีเมลผู้ติดต่อ itservice@ncsa.or.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • HTML
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ncsa.or.th/service-statistics.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-03-17
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2023-03-17
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  • อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ
  • อื่นๆ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) เหตุการณ์
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ผลรวมของจำนวนครั้งที่ถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2567  
api url
หน่วยงานที่คาดว่าจะนำชุดข้อมูลไปใช้ประโยชน์ หน่วยงานภายในกรมประชาสัมพันธ์, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายการแสดงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv xls