สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ

Data source cannot be displayed.
สถิติเหตุขัดข้องและระยะเวลาล่าช้าจากเหตุขัดข้องของรถไฟฟ้าในเมือง
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b4b8f64e-f5e3-460d-bfba-c7c6917bcbda
คำสำคัญ กรมการขนส่งทางราง กรมราง รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าในเมือง สถิติ เหตุขัดข้อง เหตุุล่าช้า
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 พฤษภาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต กองกำกับกิจการนส่งทางราง
อีเมลผู้ติดต่อ rrd_li@drt.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานเหตุขัดข้องจากหน่วยงานผู้ให้บริการผ่าน application line
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2023-12-31
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  มูลค่าการนำเข้าสินค้า จำแนกตามรายประเทศที่ผลิตสินค้า
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 18 มิถุนายน 2567  
  url
  คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2567  
  pdf
  แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf