ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ความแห้งแล้งประกอบด้วย 1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงกายภาพแสดงถึงความเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแล้ง 2. ข้อมูลสถิติพื้นที่ประสบความแห้งแล้ง 3. ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงความแห้งแล้งด้านอุตุนิยมวิทยา 4. ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่สําคัญ ได้แก่ ปริมาณน้ำที่พืชต้องการใช้ตลอดอายุ และปริมาณน้ำต้นทุน 5. ข้อมูลคาดหมายอากาศช่วงฤดูฝน ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักจากปัจจัยต่าง ๆ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพื้นที่แล้งซ้ำซาก
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ae8f9bac-0eb0-46bc-af71-4871a3c2dffd
วันที่สร้างชุดข้อมูล 21 กันยายน 2563
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
กลุ่มชุดข้อมูล เกษตรกรรม
ป้ายกำกับ กรมพัฒนาที่ดิน พื้นที่แล้ง พื้นที่แล้งซ้ำซาก
ชื่อผู้ติดต่อ ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
อีเมลผู้ติดต่อ cit_3@ldd.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 19 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ได้จากการวิเคราะห์พื้นที่โดยพิจารณาจากพื้นที่ราบลุ่มต่ำมีลักษณะภูมิสัณฐาน (Landform) ประเภทที่ราบน้ำท่วมถึง (Floodplain)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 กรกฎาคม 2564  
url
ข้อมูลที่ตั้งและพิกัด (UTM Zone47N) โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีการขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่าย 2,500...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มิถุนายน 2564  
xlsx csv
ข้อมูลโครงการปลูกหญ้าแฝกที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 - 2562 จำแนกตามจังหวัดและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2563  
csv