ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
facebook   twiter

ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน

Data source cannot be displayed.
ผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e56a9484-f683-4f00-a64e-d70c6db73275
คำสำคัญ ผลการจัดเก็บ ผลการนำส่ง รัฐพาณิชย์ รัฐวิสาหกิจ รายได้รัฐวิสาหกิจ เงินนำส่ง เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 29 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@sepo.go.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • มติคณะรัฐมนตรี
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
รูปแบบการเก็บข้อมูล CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://catalog.sepo.go.th/dataset/
ภาษาที่ใช้
  วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-02-09
  วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2022-05-31
  ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1/10/2564 (วันเริ่มต้นปีงบประมาณ)
  ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565 (ปีงบประมาณ)
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) บาท
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ล้าน
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf
  ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf
  ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ สะสม ณ สิ้นไตรมาส ในรูปแบบรูปภาพ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
  pdf