ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่มีความรู้ในรายวิชานั้นๆ
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่มีความรู้ในรายวิชานั้นๆ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ที่มีความรู้ในรายวิชานั้นๆ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล eab9e7ca-12b1-4043-bf50-572c07c298d0
คำสำคัญ ข้อมูลรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม และกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง
อีเมลผู้ติดต่อ business1504@gmail.com
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตร
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา คณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
ภาษาที่ใช้
    ข้อมูลอ้างอิง ใช่
    ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง