ขนาดตัวอักษร |    
วัตถุประสงค์
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

วัตถุประสงค์การดำเนินงาน

Data source cannot be displayed.
วัตถุประสงค์
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 93f24919-05fb-43d7-997e-0c876983a07e
คำสำคัญ วัตถุประสงค์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Unstructure Data
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
อีเมลผู้ติดต่อ research@itd.or.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนปฏิรูปประเทศ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2019-10-01
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย และศูนย์การเรียนรู้เครือข่าย พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 มิถุนายน 2565  
pdf
วัตถุประสงค์การจัดทำข้อมูลการติดตามสถานะโครงการระบบราง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
docx
วัตถุประสงค์ หลักการและเหตุผลของการจัดทำโครงการที่แสดงรายละเอียดให้เห็นถึงความเป็นมา แนวทางการดำเนินงาน วิธีการวัดและประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf docx