ขนาดตัวอักษร |    
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ

Data source cannot be displayed.
คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนต้นน้ำ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 59a27c74-751b-4f67-92e1-c6b3a92fc516
กลุ่มชุดข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำสำคัญ การมีส่วนร่วม คู่มือ คู่มือการปฏิบัติงาน ชุมชนต้นน้ำ สสอ. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 8 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 8 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
คู่มือการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ
อีเมลผู้ติดต่อ ws0908.503@gmail.com
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เอกสารแสดงระเบียบวิธีการสำรวจ และวิธีการสำรวจปริมาณการผลิตข้าว
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
  pdf
  คู่มือการปฏิบัติงานของข้อมูลสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  url pdf
  คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ สดช. สามารถดูได้ผ่านระบบเครือข่ายภายใน สดช. หรือ VPN เท่านั้น
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
  url