ขนาดตัวอักษร |    
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูแหล่งท่องเที่ยว 16 ประเภท ได้แก่ ถ้ำ น้ำตก จุดชมวิว ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน สัตว์ป่า จุดพักผ่อนในเขตบริการ ชมพรรณไม้/ป่าไม้ ภูเขา/ดอย ธรณีสัณฐาน แม่น้ำ/ลำคลอง/ทะเลสาบ ทะเล/ชายหาด เกาะ/ปะการัง แก่ง น้ำพุร้อน/บ่อน้ำแร่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ หน้าผา

Data source cannot be displayed.
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 139965cb-e60a-4be5-bb72-15af75af6db9
คำสำคัญ จุดชมวิว จุดพักผ่อนในเขตบริการ ชมพรรณไม้/ป่าไม้ ถ้ำ ทะเล/ชายหาด ธรณีสัณฐาน น้ำตก น้ำพุร้อน/บ่อน้ำแร่ ภูเขา/ดอย ศิลปวัฒนธรรม/โบราณสถาน สัตว์ป่า หน้าผา อุทยานแห่งชาติ เกาะ/ปะการัง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ แก่ง แม่น้ำ/ลำคลอง/ทะเลสาบ แหล่งท่องเที่ยว
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 เมษายน 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 19 เมษายน 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ (เว็บไซต์)
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอุทยานแห่งชาติ ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ npdatabase@dnp.mail.go.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ (http://park.dnp.go.th) * รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://park.dnp.go.th/visitor/
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ได้รับอนุญาตเข้าไปถ่ายทำภาพยนตร์ในอุทยานแห่งชาติ จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 13 กันยายน 2565  
xlsx
สถิติจำนวนผู้ประกอบการกิจการการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทร้านค้า จากฐานข้อมูลส่วนจัดการทรัพยากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565  
xlsx
1.บ้านพัก 1,073 หลัง 2.ค่ายพักแรม 106 หลัง รวมเป็น 1,179 หลัง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 8 กันยายน 2565  
xlsx