ขนาดตัวอักษร |    
บัญชีรายชื่อข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

Data source cannot be displayed.
บัญชีรายชื่อข้อมูลดัชนีอุตสาหกรรม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 950034d6-2132-4e59-9186-f6990e1d079b
คำสำคัญ การขนส่งสินค้า ดัชนีอุตสาหกรรม ปริมาณการขนส่งสินค้า ผลิต ผลิตภัณฑ์ ร.ง.8 ล้านตัน-กิโลเมตร ล้านตันต่อปี สถิติอุตสาหกรรม เผยแพร่
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 31 พฤษภาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 18 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อีเมลผู้ติดต่อ oieit@oie.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ดัชนีอุตสาหกรรม สถิติอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • CSV
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล -
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://data.oie.go.th/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-05-31
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-05-31
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
อัตราการใช้กำลังการผลิต ( Capacity Utilization Rate) เป็นเครื่องชี้ระดับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยเปรียบเทียบการผลิตจริงกับกำลังการผลิตสูงสุดหรือศักยภาพของเครื่องจักร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม (Labor Input Index) วัดชั่วโมงการทำงานโดยเปรียบเทียบกับปีฐานว่ามีทิศทางอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เห็นแนวโน้มการจ้างงานในแต่ละอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง (Inventory Ratio Index) วัดการเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนระหว่างปริมาณสินค้าสำเร็จรูปคงคลังกับปริมาณการส่งสินค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 กรกฎาคม 2565  
xlsx