ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลหน่วยงานที่รับคำขอรับบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลแสดงรายชื่อหน่วยงาน(ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯและกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม) ที่รับคำขอ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลหน่วยงานที่รับคำขอรับบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย(ตรานกยูงพระราชทาน)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 5efb4d33-2f88-4e8e-9926-0ae7b26ee0d4
คำสำคัญ คำขอ ผู้รับคำขอ ศูนย์หม่อนไหมฯ หน่วยงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 มีนาคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 5 กรกฎาคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม
อีเมลผู้ติดต่อ dss_silk@qsds.go.th
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
แหล่งที่มา หน่วยงานที่รับคำขอในระบบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • CSV
 • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ภาษาที่ใช้
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
  ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  เป็นข้อมูลรายชื่อพันธุ์หม่อน จำนวน 227 พันธุ์ ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมหม่อน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ กาญจนบุรี ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี...
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 5 กรกฎาคม 2565  
  xlsx csv
  ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
  xls xlsx
  หน่วยงานของกรมที่เป็นผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
  xml