ขนาดตัวอักษร |    
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
คะแนนความนิยม
องค์กร : โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

Data source cannot be displayed.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล feac1029-c628-4f00-82a3-f19dce20f270
คำสำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 27 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอำนวยการ
อีเมลผู้ติดต่อ bghhosp@gmail.com
วัตถุประสงค์ เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล HTML
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bphosp.or.th/Aboutregulation.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-01
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2020-10-01
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง