การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก link ภายนอก - Open Government Data of Thailand

Documents

การแก้ไขปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์จาก link ภายนอก

 

ปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ชุดข้อมูลบน data.go.th ที่เป็น link ไปที่หน่วยงานภายนอกที่เป็น http (insecure connection)

สาเหตุเกิดจาก default security setting ของ browser ยับยั้งการดาวน์โหลดข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เป็น http ผ่านบนเว็บที่เป็น https

 

การแก้ไข

1. ถึงแม้ว่า default setting ของ browser จะยับยั้งการดาวน์โหลด แต่ผู้ใช้งานสามารถเลือกยืนยันที่จะดาวน์โหลดได้ ตัวอย่างเช่น

  - ใน chrome

    1) คลิ๊กขวา เลือก save link as... เพื่อบันทึกไฟล์

    2) เมื่อกดบันทึกแล้ว ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะขึ้น can't be downloaded securely

    3) คลิ๊กเลือก Keep

   

  - ใน firefox

    1) เมื่อกดดาวน์โหลดไฟล์จะขึ้น File not downloaded: Potential security risk

    2) กดเลือกเพื่อดูข้อมูล

    3) คลิ๊กเลือก Allow download

   

2. ใช้วิธีการ copy link ไปเปิดอีก tab เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

3. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลดำเนินการแก้ไข link ต้นทางให้เป็น https