ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูล และการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก เปลี่ยนแปลงข้อมูล และการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้

 

กรณีสมัครสมาชิกใหม่

1. เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสมัครสมาชิกผ่านระบบ Data.go.th ได้ที่

https://data.go.th/opend

สมัครสมาชิก Digital ID ได้ที่

https://accounts.egov.go.th/Citizen/Account/RegisterAccount

2. ผู้สมัครยอมรับเงื่อนไขและขออนุมัติการเป็นผู้ดูแลข้อมูลของหน่วยงานผ่านผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ผู้สมัครสแกนเอกสารที่ผ่านการลงนามและส่งใบสมัครที่ได้รับอนุมัติมายัง DGA ผ่าน Contact Center (contact@dga.or.th)

3. ทางผู้ดูแลระบบของ Open Data จะตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดของผู้สมัคร หากมีความถูกต้องจะดำเนินการอนุมัติสิทธิ์การใช้งานและแจ้งผู้สมัครต่อไป

4. หากข้อมูลไม่ถูกต้องทางทีมผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุมัติ และแจ้งรายละเอียดไปยังผู้สมัครเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง

 

กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูล

1. ผู้ใช้งาน login เข้าระบบ data.go.th

2. เข้าไปที่เมนู "คำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว" (ไอคอนรูปดินสอ)

3. ใส่รายละเอียดที่ต้องการแก้ไข แล้วกดบันทึก

 

กรณีขอยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้

1. ผู้ใช้งาน login เข้าระบบ data.go.th

2. เข้าไปที่ "องค์กรของฉัน"

3. จากนั้นกดที่ "จัดการผู้ใช้" ที่อยู่ใต้ชื่อหน่วยงาน

4. ในหน้าสมาชิกองค์กร สามารถเลือกสมาชิกที่ต้องการขอยกเลิกและกดปุ่ม "ขอยกเลิกผู้ใช้"

5. กรอกเหตุผลการขอยกเลิก แล้วกดปุ่ม "ยื่นคำร้อง"

6. จากนั้นดาวน์โหลดเอกสาร PDF เพื่อลงนาม และสแกนเอกสารที่ผ่านการลงนามและได้รับอนุมัติแล้วมายัง DGA ผ่าน Contact Center (contact@dga.or.th)

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้งานศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th)

 

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ Contact Center : (+66) 0 2612 6060 หรือ contact@dga.or.th ***