สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
ส่วนกลาง:ระดับกรม
92 datasets found
Order by :
ชุดข้อมูลนี้ เป็นชุดข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อมูลบนเว็บไซต์ Shopee และ Lazada ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าประเภท มะพร้าว, ปุ๋ยเคมี, สารปรับปรุงดิน และ...
Last update dataset : November 12, 2023  
csv
ข้อมูล Digital Provider ที่ขึ้นทะเบียนกับ สศด.
Last update dataset : October 12, 2023  
xls doc
ฐานข้อมูลการ ปชส (PR) กิจกรรมงานของสาขาภาคกลาง
Last update dataset : October 12, 2023  
xls
Press release (สาขาภาคอีสานตอนกลาง)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
สถิติทางการอุตสาหกรรมดิจิทัล
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลในด้านมูลค่าตลาด สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
จำนวนผู้ถือครอง Certificate
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx xls
แผนการดำเนินงานของสำนักงาน 2565
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
Job Vacancies ปี 66 (สาขาภาคอีสานตอนกลาง)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลในด้านมูลค่าตลาด สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
Open Data ข้อมูลชุมชน
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลในด้านมูลค่าตลาด สถานภาพบุคลากรและการจ้างงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
ผลการดำเนินงานของสำนักงานประจำปี2565
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร ส่งเสริม SMEs
Last update dataset : June 23, 2023  
pdf
Open Data ของสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น
Last update dataset : June 12, 2023  
xls
ข้อมูล OpenGov
Last update dataset : June 12, 2023  
xls
ชุมชนที่รับการส่งเสริมและสนับสนุน
Last update dataset : June 12, 2023  
xls
ฐานข้อมูลเครือข่าย networking
Last update dataset : June 12, 2023  
xls
digital service provider ภาคเหนือ
Last update dataset : June 12, 2023  
xls