Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : September 20, 2021  
xlsx json csv docx pdf
ที่ตั้งและท้องที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. ภาคและสำนักงาน กสทช. เขต ชุดข้อมูลนี้เผยแพร่ผ่าน Web Service ของสำนักงาน กสทช. (NBTC Opendata Web Service)...
Last update dataset : June 25, 2021  
xlsx shp json docx
ที่ตั้งจุดเสี่ยงภัยสะพานลอยคนเดินข้ามและป้ายรถโดยสารประจำทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพ...
Last update dataset : October 1, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลที่ตั้งศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานระดับสำนักที่อยู่ภายนอก
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูล 50 เขตของกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf
ชั้นข้อมูลกลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : August 11, 2020  
shp xml json pdf