ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564
Rating
Organizations : กรมการพัฒนาชุมชน
facebook   twiter

ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 13382d22-03d8-4bc5-af02-fa2aeacf1304
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Visibility Public
Dataset create date February 24, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
Contact Email tepwasun@cdd.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show