จุดจอดพักรถบรรทุก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จุดจอดพักรถบรรทุก
Rating
Organizations : กรมทางหลวง
facebook   twiter

จุดตำแหน่งจุดพักรถบรรทุกบนทางหลวงและทางหลวงพิเศษ โดยระบุตำแหน่ง จังหวัด และหลักกิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
จุดจอดพักรถบรรทุก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Geographic dataset
Equivalent scale
Positional accuracy
Created date
Last updated date
Data release date
Additional Info
Data Key 5927b08e-3860-45ae-99ab-a765f65a205e
Tags จุดจอดพักรถบรรทุก ตรวจสอบน้ำหนัก รถบรรทุก สถานที่พักรถบรรทุก
Visibility Public
Dataset create date February 12, 2024
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
Contact Person สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ยานพาหนะ
Contact Email weigh.ad@doh.go.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำรวจจุดจอดพักรถบรรทุก (กรมทางหลวง)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Last updated date 2024-01-12
Data release calendar 2024-01-19
Geographic dataset (Geoinformatics data) ชั้นข้อมูลเส้นทางคมนาคม
Data release date (Geoinformatics data) 2024-01-19
High Value Dataset No Show
Related
แสดงผลการวิเคราะห์ฐานข้อมูลการขนส่งสินค้าด้วยข้อมูล GPS รถบรรทุก (Freight Transport Analytics) โครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)...
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx csv
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Last update dataset : October 31, 2021  
xls xlsx