ข้อมูลแหล่งน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลแหล่งน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

แสดงรายละเอียดในการรายงานจำนวนแหล่งน้ำแต่ละประเภทในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแหล่งน้ำในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f342dd53-518c-4899-974d-9950b87943c1
Tags ทรัพยากรน้ำ
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นุกูล บุญทวี
Contact Email nugoonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโครงการวิจัยสาขาทรัพยากรน้ำ จากระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)
Last update dataset : November 12, 2023  
api csv rdf