ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2565 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2565
Rating
Organizations : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
facebook   twiter

ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Data source cannot be displayed.
ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ปี 2565
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 58e13902-22d2-4256-b3a7-f4f3416110a2
Tags ปริมาณการผลิต ปริมาณการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date November 28, 2023
Maintain date March 14, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Tel 02-280-7272 ต่อ 8241-5
Contact Email eiu@thaieei.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม,สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Data Format
 • Database
 • CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  มูลค่าการส่งออก เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
  Last update dataset : April 25, 2024  
  csv
  มูลค่าการนำเข้า เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
  Last update dataset : April 25, 2024  
  csv
  ดัชนีสำเร็จรูปคงคลังเฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  Last update dataset : April 25, 2024  
  csv