ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 31639714-9e06-4e52-a073-edfc200e4ce8
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. น้ำ อ่างเก็บน้ำ
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2021
Maintain date April 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
Contact Email gdc_gen@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : April 3, 2024  
csv
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : March 12, 2024  
url
ข้อมูลการสำรวจประปาหมู่บ้านในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : March 12, 2024  
xls csv