ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร

Data source cannot be displayed.
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 31639714-9e06-4e52-a073-edfc200e4ce8
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. น้ำ อ่างเก็บน้ำ
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2021
Maintain date April 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
Contact Email gdc_gen@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ปริมาณน้ำที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติต่างๆเพื่อนำมาผลิตน้ำประปา
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในจังหวัดชลบุรี
Last update dataset : June 4, 2023  
เว็บไซต์
ข้อมูลการสำรวจประปาหมู่บ้านในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : June 4, 2023  
xls