รายชื่อหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายชื่อหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
facebook   twiter

ชุดข้อมูลรายชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง และพิกัดจุดติดตั้งอุปกรณ์เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน

Data source cannot be displayed.
รายชื่อหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c70727a2-1507-40e2-a279-d24b5b489afc
Groups วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
Tags หมู่บ้าน หมู่บ้านเน็ตประชารัฐ เน็ตประชารัฐ
Visibility Public
Dataset create date December 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Contact Email wittawat.c@mdes.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
Last update dataset : May 12, 2023  
database
รายชื่อโรงเรียนที่มีบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (USO Net) ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
Last update dataset : May 10, 2023  
xlsx
รายชื่อหมู่บ้านที่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะ (Wi-Fi) ประจำหมู่บ้าน ภายใต้โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C)
Last update dataset : May 10, 2023  
xlsx