(มผช.) เผยสถิติ ผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มผช.) เผยสถิติ ผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลสถิติ ผู้ได้รับใบรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

Data source cannot be displayed.
(มผช.) เผยสถิติ ผู้ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 042b2f5a-bc2b-41e1-94ad-ddde3a8d387f
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ชุดข้อมูลวิเคราะห์ มผช มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สถิติ มผช. สมอ. เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date March 20, 2023
Maintain date May 3, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Data Format อื่นๆ
ีurl
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Collect ครัวเรือน/ครอบครัว
URL https://www.tisi.go.th/website/service/analyze_cps
Data Language ไทย
Created date 2023-03-20
Last updated date 2023-03-20
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
Last update dataset : May 17, 2024  
url