(มอก.เอส) รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
(มอก.เอส) รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
Rating
Organizations : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
facebook   twiter

มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Data source cannot be displayed.
(มอก.เอส) รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 896d228d-4c28-4562-98f2-31bbb7b62e10
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date September 28, 2021
Maintain date July 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สมลักษณ์ รติพิชยกุล ศส. สมอ.
Contact Email somlak@tisi.mail.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect ครัวเรือน/ครอบครัว
URL https://www.tisi.go.th/website/tiss/tis_s
Data Language ไทย
Last updated date 2023-02-16
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
Last update dataset : May 17, 2024  
url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : May 16, 2024  
csv xlsx url