การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และโรงรีดเหล็ก ปี 2560 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และโรงรีดเหล็ก ปี 2560
Rating
Organizations : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
facebook   twiter

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

Data source cannot be displayed.
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้า และโรงรีดเหล็ก ปี 2560
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ed688852-0bee-4d2c-945f-5fc201972d44
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags pea กฟภ ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date September 3, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
Contact Email 1129@pea.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ของ กฟผ. สรุปรายปี จำแนกตามลูกค้า หน่วย : ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (Mkwh)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร
Last update dataset : April 11, 2023  
csv
ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)
Last update dataset : April 11, 2023  
csv