ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
facebook   twiter

ติดตามข้อมูลสถิติอื่น ๆ ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/idisc/th/CapitalMarketReport/PP30

Data source cannot be displayed.
ธุรกรรมการทำคำเสนอซื้อเพื่อครอบงำกิจการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2563ef84-3f45-47ec-b5a8-819549ab2c48
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date July 8, 2020
Maintain date March 29, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Contact Email repcenter@sec.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
สถิติการค้าชายแดนไทยกัมพูชา (รายสินค้) ปี 2564-2566 (มกราคม)
Last update dataset : September 22, 2023  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยมาเลเซีย (รายสินค้า) ปี 2564-2566 (มกราคม)
Last update dataset : September 22, 2023  
xlsx csv
สถิติการค้าชายแดนไทยเมียนมา (รายสินค้) ปี 2564-2566 (มกราคม)
Last update dataset : September 22, 2023  
xlsx csv