การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ปี 2556 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ปี 2556
Rating
Organizations : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
facebook   twiter

ภาพรวม กฟภ. http://peaoc.pea.co.th/loadprofile/

Data source cannot be displayed.
การใช้ไฟฟ้าแบ่งตามประเภทผู้ใช้ไฟ การผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษ และกระดาษแข็ง ปี 2556
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key bdaf2ca0-e407-461d-8a44-9f41dda7f26a
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags pea กฟภ ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า
Contact Email 1129@pea.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลไฟส่องสว่าง บางพลัด
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟน. (จำแนกตามสาขา)
Last update dataset : November 12, 2022  
csv
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ กฟภ. (จำแนกตามสาขา)
Last update dataset : November 12, 2022  
csv