ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร

Data source cannot be displayed.
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e6c41334-88ed-4b98-a28a-eaceda65c022
Tags tarr การเกษตร งานวิจัย
Visibility Public
Dataset create date June 12, 2023
Maintain date June 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person วัชรีย์ ภัทรธรรมกุล
Contact Email watcharee@arda.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit สัปดาห์
Geo Coverage ไม่มี
Data Source คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://tarr.arda.or.th/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนปฎิบัติการ สวพส. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวนงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแปรรูปทั้งหมด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการเกษตร จากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ซึ่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรา 33 (6) กำหนดให้สภาเกษตรกรจังหวัด...
Last update dataset : May 31, 2024  
csv