การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร)
น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร)
ลิกไนต์ (ล้านตัน)
ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)

Data source cannot be displayed.
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a4ed0bf1-7f68-433b-9fe6-50fc8b3fb6d7
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. เชื้อเพลิง ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2021
Maintain date April 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง
Contact Email gdc_trans@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลไฟส่องสว่างในพื้นที่เขตจตุจักร
Last update dataset : June 4, 2023  
csv
ที่ตั้งสถานีบริการเชื้อเพลิง(น้ำมัน-ก๊าซ) ในเขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : June 4, 2023  
zip application/gml+xml