กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)

Data source cannot be displayed.
กำลังผลิตในระบบไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c9c5e1b4-8ea0-42e1-bce1-837a70c4c06e
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. กำลังผลิตตามสัญญา ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date January 21, 2021
Maintain date April 11, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง
Contact Email gdc_trans@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ไฟล์ข้อมูลแสดงสรุปข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
รายชื่อโรงเรียนที่มีไฟฟ้า -ไม่มีไฟฟ้า
Last update dataset : April 12, 2024  
json
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : April 3, 2024  
csv