ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 48b48ff3-b250-4d73-99d4-3b331ead8b97
Groups การเกษตร
Tags กรมประมง ชายฝั่ง ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มาตรฐานฟาร์ม รับรอง
Visibility Public
Dataset create date August 2, 2022
Maintain date February 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Contact Email vichakarn6504@hotmail.com
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ปี
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย ด้วยแผนที่ภูมิประเทศ
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย - ประกาศ/คำสั่ง - แผนที่ - สถานภาพทรัพยากร -...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv pdf