Text Size | A   A   A
หนังสือเก่าชาวสยาม
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เป็นโครงการนำร่องของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยต่ออายุหนังสือ และเอกสารเก่าของประเทศไทย ด้วยการคัดเลือกหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์โบราณที่มีคุณค่า พ้นลิขสิทธิ์แล้ว และหาอ่านได้ยาก มานำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย ค้นง่าย ใช้สะดวก สำหรับบริการนักค้นคว้า และผู้สนใจทั่วไป การหารือในเรื่องนี้เริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และเริ่มเปิดให้ใช้บริการครั้งแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยนำเสนอหนังสือวชิรญาณวิเศษ เป็นชุดปฐมฤกษ์ จากนั้น คณะกรรมการและที่ปรึกษาโครงการได้แนะนำหนังสือและเอกสารอื่น ๆ เพื่อนำขึ้นบริการบนเว็บไซท์ในลำดับต่อมา โดยแบ่งเป็นหมวดใหญ่ 4 หมวดคือ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ และวารสาร หนังสือพิมพ์ ใน ปี พ.ศ. 2556 ทางห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ได้ประสานความร่วมมือกับมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพื่อคัดเลือกหนังสืออนุสรณ ์งานศพของครูเพลง และศิลปินคนสำคัญ และนำมาจัดทำเป็นรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจ ทำให้หนังสือและเอกสารในเว็บไซท์หนังสือเก่าชาวสยาม จะประกอบไปด้วย 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ วารสารหนังสือพิมพ์ และหนังสืออนุสรณ์งานศพ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรวิชาการที่ไม่แสวงหาผลกำไร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรและพันธมิตร ดำเนินงานโครงการหนังสือเก่าชาวสยาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บริการข้อมูลวิชาการ และเพื่อการศึกษาเท่านั้น หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์หนังสือเก่าชาวสยาม โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

Data source cannot be displayed.
หนังสือเก่าชาวสยาม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key 06957b09-d90b-4c87-a775-b90fe5cfd243
Dataset create date March 19, 2021
GeoCoverage Thailand
Groups ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Tags ชาติพันธุ์ ชาวสยาม ประวัติศาสตร์ วชิรญาณวิเศษ วรรณกรรม วารสารหนังสือพิมพ์ ศมส หนังสืออนุสรณ์งานศพ หนังสือเก่า
Contacts Name ผู้ดูแลระบบ
Maintainer Email webmaster@sac.or.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset No Show
Maintain date March 19, 2021
License DGA Open Government License
Related
ศิลปวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งของประชาชาติในอาเซียน วัฒนธรรมดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้ในขั้นเริ่มต้นมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่ร่วมกัน...
Last update dataset : April 29, 2021  
csv json
วรรณคดีไทย เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ โดยมีวรรณคดีมากมายหลายร้อยเรื่อง ทั้งที่เป็นวรรณกรรมลายลักษณ์...
Last update dataset : April 29, 2021  
csv json
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ตระหนักและให้ความสำคัญจึงจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งวดที่ ๒)...
Last update dataset : April 20, 2021  
api