ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ. - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 78c3c833-0e50-411e-a9e0-d01cf1d36d9b
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags กฟผ. ระบบส่ง ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2024
Maintain date January 23, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง
Contact Email gdc_trans@egat.co.th
Objective
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ข้อมูลสถิติการดำเนินงานด้านการผลิตและการส่งไฟฟ้า กฟผ.
Data Format
 • CSV
 • HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.egat.co.th/home/statistics-transmission-annual/
Data Language
 • ไทย
 • อังกฤษ
Disaggregate (Statistical data)
  High Value Dataset No Show
  Related
  รายชื่อโรงเรียนที่มีไฟฟ้า -ไม่มีไฟฟ้า
  Last update dataset : April 12, 2024  
  json
  การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
  Last update dataset : April 3, 2024  
  csv
  ข้อมูลกำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. รายโรงไฟฟ้า หน่วย : เมกะวัตต์ (MW)
  Last update dataset : March 4, 2024  
  csv