ชื่อสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชื่อสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้า
Rating
Organizations : กรมการขนส่งทางราง
facebook   twiter

แสดงข้อมูลชื่อสถานี สถานะของสถานีว่าเปิดให้บริการหรือไม่ และพิกัดที่ตั้งของสถานี

Data source cannot be displayed.
ชื่อสถานีและเส้นทางรถไฟฟ้า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0462230b-f87e-4335-a870-08b3d7559f9a
Tags รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสายสี สถานี สถานีรถไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มกำกับโครงสร้างพื้นฐานและใบอนุญาต กองกำกับกิจการขนส่งทางราง
Contact Email rrd_li@drt.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ตามการอนุมัติแผนเส้นทางรถไฟฟ้าและสถานี
Geo Coverage พิกัด
Data Source หน่วยงานที่รับผิดชอบ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
ชื่อสถานี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-03-17
Last updated date 2022-03-17
High Value Dataset Show
Related
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
สรุปสถิติการให้บริการระบบขนส่งทางราง จำนวนเที่ยววิ่ง และอุบัติการณ์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv