หนี้สาธารณะคงค้าง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หนี้สาธารณะคงค้าง
Rating
Organizations : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
facebook   twiter

หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน

Data source cannot be displayed.
หนี้สาธารณะคงค้าง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 314e383b-3019-47d4-9bab-1e20eafd1cc8
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date February 4, 2021
Maintain date December 3, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกษแก้ว
Contact Email khaedkeaw@pdmo.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related