ข้อมูลเผยแพร่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลเผยแพร่
Rating
Organizations : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
facebook   twiter

ข้อมูลเผยแพร่สาธารณะเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลเผยแพร่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 605956a7-e691-4faf-a3b4-12fdb2a16be8
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags ข้อมูลเผยแพร่
Visibility Public
Dataset create date May 12, 2021
Maintain date June 6, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กรรญดา ณิชกุลโรชา
Contact Email Kanyada.nit@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ . 2565
Last update dataset : June 9, 2023  
pdf
งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ 2564
Last update dataset : June 9, 2023  
api