โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
facebook   twiter

จำนวนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

Data source cannot be displayed.
โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6313e9c9-8a86-448f-a5c3-a0f48fd8779f
Groups เกษตรกรรม
Tags การเกษตร พืชเศรษฐกิจ เกษตร เศรษฐกิจ เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date August 4, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
Contact Email paco_uti@opsmoac.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลโรงงานประกอบไปด้วยข้อมูลการประกอบกิจการใหม่ ข้อมูลการขยายกิจการ ข้อมูลการประกอบและขยายกิจการ ข้อมูลการเลิกกิจการ ข้อมูลแนวโน้มการจดทะเบียนโรงงาน การเรียกใช้งานข้อมูล...
Last update dataset : May 17, 2024  
url
ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ประเทศ และสินค้า
Last update dataset : May 16, 2024  
csv xlsx url