สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
facebook   twiter

แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานจังหวัด (เฉพาะงบลงทุน)

Data source cannot be displayed.
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 37a78a41-f058-4843-aa9c-d168eed22ff4
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date June 11, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวปวริศา จันทร์วังโป่ง
Contact Email nusine8@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show