แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
Rating
Organizations : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี
facebook   twiter

แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรี

Data source cannot be displayed.
แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 06c2d75e-7ab2-42dc-a2e0-492d671449e1
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date June 2, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวยุภาภรณ์ เจาะขาว
Contact Email malee.chorkao@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf xlsx
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
จำนวนโครงการวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ทุนสนับสนุนดำเนินโครงการตามกรอบการวิจัยที่ วช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ และบริหารจัดการงานวิจัย...
Last update dataset : March 12, 2024  
csv