แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
Rating
Organizations : กรมพัฒนาที่ดิน
facebook   twiter

แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ใช้ในการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในระดับตำบล และงานด้านการเกษตรอื่น ๆ ครบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

Data source cannot be displayed.
แผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 1004464a-7e62-48dc-a666-8ba329beaebd
Groups เกษตรกรรม
Tags กรมพัฒนาที่ดิน การเกษตร ตำบล แผนการใช้ที่ดิน
Visibility Public
Dataset create date September 21, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดวงดอม กำเนิดทรัพย์
Contact Email cit_3@ldd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือ จากทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Last update dataset : May 13, 2024  
api
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบบทความ
Last update dataset : May 8, 2024  
csv
รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบอินโฟกราฟิก
Last update dataset : May 8, 2024  
csv