สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร - Open Government Data of Thailand

สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร

Organizations : เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
First year of data ${cur_meta.ori.resource_first_year_of_data}
Last year of data ${cur_meta.ori.resource_last_year_of_data}
Disaggregate
  • ${ele}
${cur_meta.ori.resource_disaggregate_other}
Unit of measure ${cur_meta.ori.resource_unit_of_measure}
Unit of multiplier ${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier}
${cur_meta.ori.resource_unit_of_multiplier_other}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data release calendar ${cur_meta.ori.resource_data_release_calendar}
Official Statistics ${cur_meta.ori.resource_official_statistics=='True'?'ใช่':'ไม่ใช่'}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 2b35700d-fdf8-43bc-b3ff-53370be3d020
Tags
Official Statistics จำนวนประชากร ประชากร สถิติทางการ
Visibility Public
Dataset create date June 13, 2024
Maintain date June 13, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Contact Email saraban_05430501@dla.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1/เดือน
Geo Coverage เทศบาล/อบต.
Data Source กรมการปกครอง กระทรวงมหากไทย
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statMenu/newStat/home.php
Data Language ไทย
Last updated date 2024-06-13
Data release calendar 2024-06-13
First year of data (Statistical data) 2024
Last year of data (Statistical data) 2023
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
  • ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
Unit of measure (Statistical data) ราย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลรายงานสถิติจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV .. XLSX .. XLS
ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV