ผลงานที่ได้รับรางวัล - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลงานที่ได้รับรางวัล
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ผลงานที่ได้รับรางวัล

Data source cannot be displayed.
ผลงานที่ได้รับรางวัล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7ed27b9f-93cb-4336-9419-06116274fdf4
Tags รางวัล
Visibility Public
Dataset create date May 13, 2024
Maintain date May 13, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์
Contact Email cr_arda@arda.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย (EPMS)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
URL https://www.arda.or.th/award
Data Language ไทย
Created date 2019-05-01
Last updated date 2023-09-30
High Value Dataset No Show
Related
ทำเนียบรายชื่อ ผู้ได้รับรางวัล "เพชรจรัสแสง" บุคคลต้นแบบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : June 12, 2024  
text ,  html
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงาน ระดับรางวัล
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx
ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ชื่อผลงานที่สมัครรางวัล
Last update dataset : April 12, 2024  
xlsx