ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​
Rating
Organizations : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
facebook   twiter

ระเบียบ​ต่าง ๆ ของคณะกรรมการ​บริหาร​ ศรชล.

Data source cannot be displayed.
ระเบียบ​คณะกรรมการ​บริหาร​ศูนย์​อำ​นวย​การรักษา​ผล​ประ​โย​ช​น์ของ​ชาติ​ทางทะเล​
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 72a791ff-063b-468f-b346-f903576afdab
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย
Visibility Public
Dataset create date June 29, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Contact Email comm.sornchon@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf