การบำบัดรักษายาเสพติด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การบำบัดรักษายาเสพติด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด

Data source cannot be displayed.
การบำบัดรักษายาเสพติด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8c294357-0ec4-4d7f-ab02-421ba5d151a0
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ติดตามผู้ผ่านการบำบัด บำบัดรักษายาเสพติด ยาเสพติด สาธารณสุข
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ณธีพัฒน์ จันทร์หอม
Contact Email nateephatj@oncb.go.th
Objective
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กระทรวงสาธารณสุข
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสังคมอาชญากรรม และบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม รวมไปถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน
Last update dataset : May 12, 2023  
csv xlsx
สถิติการพยายามฆ่าตัวตาย (ฆ่าตัวตายสำเร็จ ,ไม่สำเร็จ , การพยายามฆ่าตัวตายซ้ำ, )
Last update dataset : October 12, 2022  
ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api