การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

Data source cannot be displayed.
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 51d95c55-c9b4-4de8-a5f0-8b436b984b2a
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ติดตามผู้ผ่านการบำบัด
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ณธีพัฒน์ จันทร์หอม
Contact Email nateephatj@oncb.go.th
Objective
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กระทรวงสาธารณสุข
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติด
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx api