จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

การจับกุม หมายถึง การจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด

Data source cannot be displayed.
จำนวนคดี ผู้องหาคดียาเสพติด
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 18e76d5e-9cba-4c71-9509-df6f3c12d6bb
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags การจับกุม คดียาเสพติด ป.ป.ส.
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นิรมล เจริญวรเกียรติ
Contact Email niramolc@oncb.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบ CRIMES
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - เดือนกันยายน 2558 ตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2558...
Last update dataset : January 2, 2020  
csv xlsx