การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter
  1. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับประถมศึกษา (ปรับแล้ว)
  2. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับแล้ว)
  3. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปรับแล้ว)
Data source cannot be displayed.
การเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key e4370299-5cd0-4bc4-9c5f-3d40596d6bcd
Tags MICS ประชากร ประถมศึกษา มัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สตรี เข้าเรียน เด็ก เด็กและสตรี โครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD
Data Language ไทย
Last updated date 2023-07-25
Data release calendar 2023-07-25
First year of data (Statistical data) 2548
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละของการเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
Standard (Statistical data) MICS,UNICEF
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx